Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

EndurancePL - sportowe rajdy konne
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 03 grudnia 2014

Prezentujemy protok? ze spotkania ?rodowiska rajdowego podsumowuj?cego sezon 2014, ktre odby?o si?  w Ciosnach, 22 listopada br.
Konferencja rajdowa 2014, Ciosny 22.11.2014 - protok? ze spotkaniapdf53.8 KB

 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 13 listopada 2014
Informujemy, ?e konferencja konkurencji Sportowych Rajdw Konnych odb?dzie si? 22 listopada 2014 r. w KJ Champion w miejscowo?ci Ciosny k/ ?odzi. Spotkanie rozpocznie si? o godzinie 11.00.
 
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    poniedziałek, 13 października 2014
Mistrzostwa Polski Seniorw oraz Mistrzostwa Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw odby?y si? w Gieniuszach w dniach 10-12 pa?dziernika 2014 roku. Zapraszamy to zapoznania si? ze szczeg?owymi wynikami.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 08 października 2014
1. PUCHAR MA?OPOLSKI W TOWARZYSKICH RAJDACH KONNYCH  przechodzi do historii. Troch? ?al, ?e ju? si? sko?czy?o, ale tak?e nadzieja, ?e za rok znowu si? spotkamy.
Na Fina? Pucharu zawodnicy zjechali 04 pa?dziernika br. do go?cinnego o?rodka AlMar Arabians w Jaworniku k/My?lenic prowadzonego przez by?ych Mistrzw Polski w Amatorskich Rajdach Konnych, Aleksandr? Fus (2009) i Mariusza Pustu?? (2010). Nie mog?o by? inaczej impreza by?a przygotowana ?wietnie, profesjonalnie i z dba?o?ci? o ka?dy szczeg?.
Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 28 września 2014
W rozegranych wczoraj Mistrzostwach ?wiata M?odych Koni (konie 7-letnie, 120 km) w Samorinie na S?owacji, zwyci??y? reprezentant Zjednoczonych Emiratw Arabskich Mansour Saeed Al Faresi dosiadaj?cy wyhodowanego we Francji angloaraba Tiswan Fageole (tempo 20,89 km/h). Drugi by? Francuz Jean Philippe Frances dosiadaj?cy wa?acha p? krwi arabskiej hodowli francuskiej Tinka La Majorie. Trzecie miejsce zaj??a reprezentantka Francji Aurelie Cambe dosiadaj?ca wa?acha arabskiego Tismael de Vayros, rwnie? wyhodowanego we Francji.
Beata Szlezyngier-Jagielska dosiadaj?ca wa?acha czystej krwi o imieniu Zbrucz (Ekstern-Zgadula/Fawor)  zaj??a 20 miejsce z tempem 12,80 km/h. Pozosta?e polskie pary startuj?ce w konkursie (Izabela Dra?ba i Debiut oraz Katarzyna K?osek i Neide) zosta?y wyeliminowane.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 22 września 2014
Informujemy, ?e konferencja dyscypliny sportowych rajdw konnych odb?dzie si? 22 listopada 2014 r. na Ranchu pod Bocianem ko?o Tarczyna.
Organizator spotkania, Komisja Sportowych Rajdw Konnych PZJ, serdecznie zaprasza wszystkie osoby zaanga?owane w nasz? dyscyplin?.
Konferencja rozpocznie si? oko?o po?udnia, a zako?czy wspln? kolacj?. Szczeg?owy program zostanie opublikowany w p?niejszym terminie.
Op?ata za obiadokolacj? oraz nocleg ze ?niadaniem wyniesie 110 z? od osoby. Rezerwacji nale?y dokonywa? we w?asnym zakresie w Ranchu pod Bocianem.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 22 września 2014
W miniony weekend du?a grupa je?d?cw z Polski wzi??a udzia? w zawodach mi?dzynarodowych na Litwie, w miejscowo?ci Kurtuvenai.
W konkursie CEI2* 120 km drugie miejsce Agata Murawska na Milesie (tempo 16,44 km/h), a trzecie Beata Szlezyngier-Jagielska na Cesihusie (15,48 km/h), konkursu nie uko?czy?y Izabela Dra?ba (Gaj) oraz Anna Tarnowska (Bader).
W konkursie CEI1* 80 km pierwsze miejsce zaj??a Magdalena G?d na Charyzmie (tempo 16,77 km/h), drugie Agnieszka Gutowska na Santim (16,35 km/h), trzecie Katarzyna Bohdanowicz na Eggero (16,35 km/h), a  szste Andrzej Sanecki na Eddarze (12,42 km/h), konkursu nie uko?czy?a Katarzyna K?osek (Cemir).
CEI Kurtuvenai (Litwa) 19-21.09.2014 - wyniki pdf151.57 KB
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 22 września 2014

W sobot?, 20 wrze?nia br. Olga Ciesielska dosiadaj?ca konia Rio Ibn Tsyt zaj??a 2 miejsce w konkursie CEI3* 160 km podczas zawodw mi?dzynarodowych w miejscowo?ci Fontanafredda, we W?oszech (tempo 17,19 km/h). Gratulujemy!
Szczeg?owe wyniki s? dost?pne tutaj.

 
Wpisany przez Krzysztof Pstru?    środa, 17 września 2014
13 wrze?nia 2014 roku w Kamionce Wielkiej k/Nowego S?cza, przy udanej  pogodzie rozegrane zosta?y 4. zawody w ramach Pucharu Ma?opolski w Towarzyskich Rajdach Konnych, ktre zako?czy?y seri? kwalifikacji do fina?u PUCHARU.
Przed nami FINA? PUCHARU w Jawornikuk/My?lenic, ktry odb?dzie si? w sobot? - 4 pa?dziernika 2014 - na ktry serdecznie zapraszamy wszystkich sympatykw rajdw konnych.
Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 18 z 89

Sponsorzy

amplus