Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

EndurancePL - sportowe rajdy konne
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 12 września 2014
W zwi?zku z odwo?aniem Mistrzostw Polski Seniorw, Mistrzostw Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw oraz zawodw mi?dzynarodowych w sportowych rajdach konnych, ktre mia?y si? odby? w Zakrzowie w dniach 18-21 wrze?nia br. Komisja Sportowych Rajdw Konnych PZJ zwraca si? z pro?b? do organizatorw zawodw w rajdach o zg?aszanie swoich kandydatur na organizacj? MPS oraz MPJiMJ.
Impreza mia?a by zosta? rozegrana w pa?dzierniku tego roku.
Prosimy przesy?a? zg?oszenia do Joanny G?barowskiej z biura PZJ do 19.09.2014 r.
 Po wp?yni?ciu ofert Komisja podejmie decyzj? o miejscu i terminie rozegrania ww. zawodw.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 11 września 2014

Komunikat zarz?du LKJ Lewada Zakrzw: "W imieniu Zarz?du Ludowego Klubu Je?dzieckiego "Lewada" informujemy, ?e z powodu intensywnych opadw deszczu oraz z?ych warunkw na trasie rajdu, bior?c pod uwag? przede wszystkim dobro koni oraz bezpiecze?stwo zawodnikw zmuszeni jeste?my zrezygnowa? z organizacji Mi?dzynarodowych i Krajowych Zawodw w Sportowych Rajdach Konnych, ktre mia?y si? odby? w dniach 18-21 wrze?nia 2014. W zwi?zku z napi?tym kalendarzem imprez Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej oraz naszego klubu, podj?li?my decyzj? o rezygnacji z organizacji zawodw w tym roku. Jest ona dla nas tym bardziej przykra, ?e do udzia?u w zawodach zg?osi?o si? siedemdziesi?t trzy pary z o?miu krajw."

 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 08 września 2014

Zapraszamy do zapozniania si? z wynikami rozegranych w miniony weekend w Koczku Otwartych Mistrzostw Polski M?odych Koni, Zawodw Krajowych oraz Zawodw Amatorskich. Wkrtce relacja oraz zdj?cia.

 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 08 września 2014
Prezentujemy list? zg?oszonych par na zawody CEI oraz CEN, ktre odb?d? si? w Zakrzowie w dniach 18-21 wrze?nia 2014.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 29 sierpnia 2014
W rozegranym wczoraj konkursie rajdowym na ?wiatowych Igrzyskach Je?dzieckich 2014 zwyci??y? Szejk Hamdan Al Maktoum dosiadaj?cy klaczy czystej krwi arabskiej Yamamah wyhodowanej w Australii (oryginalne imi? to Kurrajong Concorde). Zwyci?ska para pokona?a 160 km tras? z tempem 19,68 km/h. Druga by?a holenderka Marijke Visser (ko? Laiza de Jalima), a trzeci reprezentant Kataru Abdulrahman Al Sulaiteen (Koheilan Kincso).
Dru?ynowo zwyci??y?a Hiszpania, przed Francj? oraz Szwajcari?.
Bardzo trudn?, b?otnist? tras? uko?czy?o tylko 38 par ze 166 startuj?cych, tylko 3 dry?yny uko?czy?y rywalizacj? w 3 osobowym sk?adzie. Z konkursu zosta?y rwnie? wyeliminowane polskie pary (Kamila Kart oraz Ryszard Zieli?ski).
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 27 sierpnia 2014

Ju? jutro o 7:00 rano 170 par stanie na starcie konkursu rajdowego na ?wiatowych Igrzyskach Je?dzieckich rozgrywanych w tym roku we fancuskim Caen, w Normandii. Polska b?dzie reprezentowana przez Kamil? Kart oraz Ryszarda Zieli?skiego. Wyniki b?dzie mo?na ?ledzi? na ?ywo na stronie orgaznizatora.

 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 22 sierpnia 2014

Prezentujemy propozycje Zawodw Krajowych, Mistrzostw Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw oraz Mistrzostw Polski Seniorw w Zakrzowie.

CEN, MPS, MPJiMJ Zakrzw 18-21.09.2014 - propozycje
pdf455.64 KB

 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 21 sierpnia 2014
Organizatorzy Otwartych Mistrzostw Polski M?odych Koni w Koczku informuj?, ?e w konkursach klas L oraz P w przypadku zg?oszenia koni starszych, nie spe?niaj?cych kryterium wieku, b?dzie przeprowadzona dodatkowa, otwarta klasyfikacja z uwzgl?dnieniem wszystkich koni startuj?cych w danym konkursie.
W konkursie klasy N nie mo?e by? zastosowana wsplna klasyfikacja z uwagi na odmienne zasady MPMK (punkty oraz waga minimalna). Konkurs klasy N z oddzieln? klasyfikacj? zostanie rozegrany gdy zg?osz? si? do niego minimum trzy pary. Je?li ch?tnych b?dzie mniej, starsze konie nie b?d? klasyfikowane i nie b?dzie im przys?ugiwa?o prawo do nagrd. Uzyskaj? one, jak i ich je?d?cy, wpis do ksi??eczek o uko?czonym konkursie (tzw. zagrywka).
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 13 sierpnia 2014
Od 1 sierpnia br. obowi?zuj? nowe przepisy FEI. Zainteresowane osoby zapraszamy do dzia?u Przepisy mi?dzynarodowe (FEI), gdzie mo?na zapozna? si? z nowymi regulacjami oraz wyja?nienami do wprowadzonych zmian.
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 19 z 89

Sponsorzy

amplus