Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

EndurancePL - sportowe rajdy konne
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 12 sierpnia 2014
Zapraszamy do zapoznania si? z czekaj?cymi na zatwierdzenie w PZJ propozycjami Otwartych Mistrzostw Polski M?odych Koni, ktre odb?d? si? w Koczku w dniach 5-6 wrze?nia br.
W Otwartych Mistrzostwach Polski M?odych Koni mog? wzi?? udzia? tak?e konie nie spe?niaj?ce warunkw rodowodowych i kwalifikacyjnych wg regulaminu PZHK. Wszystkie konie b?d? klasyfikowane ??cznie w Otwartych Mistrzostwach Polski M?odych Koni. Z tej klasyfikacji zostan? wy?onione najlepsze konie spe?niaj?ce warunki PZHK i b?d? one klasyfikowane w Mistrzostwach Polski M?odych Koni.
 
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    czwartek, 07 sierpnia 2014
W dniu 2 sierpnia 2014 roku w ?opusznej k/Nowego Targu, przy pi?knej pogodzie rozegrane zosta?y trzecie zawody w ramach Pucharu Ma?opolski w Towarzyskich Rajdach Konnych, ktre rwnocze?nie reaktywowa?y Mistrzostwa Polski Amatorw w Sportowych Rajdach Konnych .

Na tle malowniczego Dworku Tetmajerw po raz 12-ty do zmaga? o tytu? rajdowego Mistrza Polski Amatorw  w dwch kategoriach (kat. du?ych koni i kat. ma?ych koni) - stan??o 22 zawodnikw.

MISTRZEM POLSKI AMATORW na rok 2014 w kat. du?ych koni zosta?a Agata Data (LKS Hejna? Krzyszkowice)startuj?ca na 9-letnim wa?achu Willkan (oo), a w kat. ma?ych koni Urszula Zaj?c (Agroturystyka Cwa? ?yczanka) na 7 letnim kucu Markiz.
Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 03 sierpnia 2014
Wczoraj w Ciosnach ko?o ?odzi rozegrano kolejne Zawody Krajowe kat. B. W 4 konkursach wzi??o udzia? w sumie 37 par, w tym a? 21 w klasie P! Zapraszamy do zapoznania si? ze szczeg?owymi wynikami.
Jednocze?nie informujemy, ?e kolejne zawody w Ciosnach zapowiadane na 22-23 sierpnia nie odb?d? si?. Organizatorzy z KJ Champion zapraszaj? na nast?pne zawody w pa?dzierniku.

ZK Ciosny 1-2.08.2014 - wynikipdf236.09 KB
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 31 lipca 2014
Informujemy, ?e starty do konkursw na Zawodach Krajowych w Ciosnach w dniu 2.08.2014 b?d? si? odbywa? o godzin? wcze?niej ze wzgl?du na spodziewan? wysok? temperatur?.
Ponadto organizatorzy przypominaj? o obowi?zku posiadania na zawodach licencji je?d?ca oraz konia.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 30 lipca 2014
W dniach 26-28 lipca br. zawodniczki z Polski wzi??y udzia? w zawodach mi?dzynarodowych w miejscowo?ci San Martino Buon Albergo we W?oszech. W konkursie CEIO2* 126 km tylko dla pa? 12 miejsce z tempem 20,3 km/h zaj??a Beata Dzikowska dosiadaj?ca Nurki, Olga Ciesielska by?a 23 z tempem 18,1 km/h, konkursu nie uko?czy?a Kamila Smyk.
W konkursie CEI1* 83 km 9 miejsce zaj??a Katarzyna Wichrowska na Vladict de Gacia (tempo 18,23 km/h).
Wyniki s? dost?pne na stronie www.enduranceonline.it
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 23 lipca 2014

W dniach 17-19 lipca 2014 r. grupa zawodnikw z Polski wzi??a udzia? w zawodach mi?dzynarodowych w czeskiej Trestinie. Na dystansie CEI2* 120 km 6. miejsce zaj??a Magdalena Jab?o?ska na klaczy Harfa. W konkursie CEIJY2* 120 km Diana Pac na Amglezie jako jedyna startuj?ca uko?czy?a dystans.  W konkursie CEI1* 86 km Magdalena G?d na Eminorze by?a 2.,  Beata Szlezyngier-Jagielska na Eminiemie 9., a Katarzyna K?osek na Neide 10.  W konkursie CEIJY 86 km 1. miejsce zaj??a Izabela Dra?ba dosiadaj?ca Debiuta.

 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 21 lipca 2014
W dniach 5-7 wrze?nia br. w Koczku na Mazurach zostan? rozegrane Otwarte Mistrzostwa Polski M?odych Koni w sportowych rajdach konnych. Konkursy dla koni 4-(klasa L), 5-(klasa P) oraz 6-letnich (klasa N) zostan? rozegrane wed?ug regulaminu dost?pnego na stronie PZHK.
Konie nie spe?niaj?ce warunkw rodowodowych i kwalifikacyjnych b?d? rywalizowa?y razem z ko?mi spe?niaj?cymi warunki PZHK i b?d? klasyfikowane ??cznie w Otwartych Mistrzostwach Polski M?odych Koni. Z tej klasyfikacji zostan? wy?onione najlepsze konie spe?niaj?ce warunki PZHK i b?d? one klasyfikowane w Mistrzostwach Polski M?odych Koni. (analogiczna zasada obowi?zuje np. w Otwartych Mistrzostwach Europy.)
Razem z konkursami dla m?odych koni mog? by? rozegrane zwyk?e Zawody Krajowe.
Osoby planuj?ce start swoich koni w Koczku proszone s? o kontakt e-mailowy z organizatorami ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) i wst?pne informacje nt. wieku oraz rasy swoich koni. W razie potrzeby konkursy mog? zosta? rozdzielone na dwa dni (pi?tek, sobota) tak aby umo?liwi? start jednego zawodnika na dwch koniach. Ponadto w przypadku udzia?u w MPMK minimum 10 koni rasy ma?opolskiej b?dzie mo?liwo?? rozegrania dodatkowego czempionatu hodowlanego z ocen? pokroju dla tej rasy.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 17 lipca 2014
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 01 lipca 2014

Prezentujemy propozycje Zawodw w Ciosnach, ktore zosta?y przesuni?te na pierwszy weekend sierpnia, ze wzgl?du na pokrywaj?cy si? termin z zawodami w Supra?lu (26-27.07.2014).
ZK Ciosny 1-2.08.2014 - propozycjepdf2.59 MB

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 20 z 89

Sponsorzy

amplus