Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

EndurancePL - sportowe rajdy konne
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    piątek, 06 października 2017
Konferencja dyscypliny Sportowe Rajdy Konne odb?dzie si? 21. pa?dziernika (sobota) o godzinie 10:00 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159
 
Wpisany przez Iza Dra?ba    poniedziałek, 02 października 2017
pdfZaproszenie -  HH SH. MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM ENDURANCE CUP
 
Wpisany przez Iza Dra?ba    poniedziałek, 02 października 2017
tomasz tura mNowym Mened?erem-Przewodnicz?cym Komisji Sportowych Rajdw Konnych zosta? Pan Tomasz Tura (pdfprotok? z posiedzenia Zarz?du PZJ).

Tomasz Tura - nowy Mened?er SRK

Od zawsze zwi?zany z rajdami. Wieloletni zawodnik - 12 lat w Kadrze Polski, 5 medali Mistrzostw Polski, dwukrotne uczestnictwo w Mistrzostwach ?wiata (Dubaj i Compiegne), zwyci?stwo w Pucharze Europy Centralnej (CEEC).
Jako trener: najwi?ksza liczba zawodnikw w Kadrze Narodowej - Juniorw i Seniorw. Najwi?cej koni startuj?cych na poziomie 160km. Zwyci?stwo zawodnika w Pucharze Europy Centralnej w 2004 (Marek Zaj?c).
Jako dzia?acz ?l?skiego Zwi?zku Je?dzieckiego - 16 lat w Zarz?dzie Zwi?zku (przez ten czas Delegat ?ZJ na zjazdy PZJ), w tym 12 lat jako wiceprezes do spraw sportu. S?dzia II klasy w skokach przez przeszkody.

Konferencja Sportowych Rajdw Konnych zosta?a zaplanowana na 21. pa?dziernika 2017r. (sobota). Miejsce oraz program Konferencji zostan? podane wkrtce.
 
Wpisany przez Iza Dra?ba    piątek, 29 września 2017
Photo credit: Sport EVO press
W sobot? 23 wrze?nia br. odby?y si? kolejne Mistrzostwa ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw, tym razem we w?oskim Valeggio sul Mincio (prowincja Werona).
Poprzednie mogli?my ogl?da? w 2015 roku w Santo Domingo (Chile). Pierwsze miejsce zaj??a wtedy dru?yna Bahrajnu, drugie Urugwaju, a trzecie Kataru. Wskutek du?ych problemw logistycznych, zwi?zanych z transportem koni do Ameryki Po?udniowej, ?aden kraj europejski nie wystawi? wtedy pe?nej ekipy (min. 3 je?d?cw), jedynie w klasyfikacji indywidualnej znalaz?o si? kilku je?d?cw ze Starego Kontynentu (S?owacja 2, Szwecja 1). Zjednoczone Emiraty Arabskie nie zosta?y sklasyfikowane dru?ynowo z powodu eliminacji wi?kszo?ci je?d?cw, jednak?e dali popis indywidualnie. Jedyni sklasyfikowani je?d?cy z tego kraju zaj?li drug? i trzeci? pozycj? (Saeed Mohd Khalifa Al Mehairi na Sirocco des Comtie i Mansour Saeed Mohd Al Faresi na Hotspur Thabor). Z?otym medalist? zosta? wtedy Fahad Helal Mohamed Al Khatri (Bahrajn) na Poly De Coat Frity (2003, Fadasir Kalouga de Kergoet / Bright Silver) i w tym roku w?a?nie oni byli faworytami Mistrzostw. W 2016 roku Poly pod innym Bahraj?czykiem, Raeedem Mahmood, przybieg? 4. w Mistrzostwach ?wiata w Samorin.
Więcej…
 
Wpisany przez Iza Dra?ba    czwartek, 21 września 2017
Estonia now? pot?g? rajdow? na P?nocy.
Po?owa wrze?nia to czas zawodw, na ktre ca?y rok czekaj? je?d?cy ze Skandynawii i krajw Ba?tyckich (wg propozycji zawodw kraje bior?ce udzia? w Nordic-Baltic Endurance Championship to: Norwegia, Dania, Finlandia, Szwecja, Estonia, Litwa). Co roku odbywaj? si? one w innym miejscu w zesz?ym roku by?o to Molsridtet w Danii, w tym roku Kurtuvenai na Litwie. Trasa by?a do?? twarda i kamienista, z licznymi ?agodnymi podjazdami i zjazdami (r?nica wzniesie? wg propozycji maksymalnie 60 m.). Na szcz??cie wytrzyma?a obfite opady deszczu w przeddzie? startw. By?o niewiele ka?u?, a drogi nie by?y ?liskie. Dobry stan trasy mia? odzwierciedlenie w pr?dko?ciach osi?ganych przez zawodnikw czo?wka CEI 2* sko?czy?a w tempie ponad 18 km/h, a Juniorzy na trasie 80km przekroczyli 20 km/h (na ostatniej p?tli nawet 25 km/h).
Więcej…
 
Wpisany przez Iza Dra?ba    niedziela, 17 września 2017
Zapraszamy do zapoznania si? z propozycjami Mistrzostw Polski M?odych Koni, ktre odb?d? si? w dniach 6-7 pa?dziernika 2017r.
W poprzednim roku te najwa?niejsze dla hodowli zawody odby?y si? w Koczku (woj. warmi?sko-mazurskie), oto zwyci?zcy kategorii (Open
MPMK):
4-latki - kl. Hasty (oo, Adwokat - Harbina / Santhos, hod. Damis BT)
5-latki - og. Czort z Gr (oo, Eton - Czeczotka z Gr / Czy?yk, hod. W. Sajdak)
6-latki - kl. Bela di Amore (m?p, Equin - Bohema / Heban, hod. M. Oprz?dek)

W tym roku zawodnikw i konie go?ci? b?dzie obchodz?ca w tym roku jubileusz 200-lecia Stadnina Koni Janw Podlaskich, mekka hodowli koni
arabskich w Polsce.
Czy zesz?oroczni mistrzowie 4- i 5-latkw obroni? tytu?y w wy?szych kategoriach? Tego dowiemy si? ju? wkrtce! Mo?liwe jest zg?aszanie rwnie? koni starszych, w ramach zwyk?ych konkursw klasy L, P i N (termin zg?osze? w propozycji 25.09.2017r.)
pdfpropozycje zawodw 6-7.10.2017.pdf
pdfmpmk_2017_regulamin_rajdy.pdf
 
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    wtorek, 12 września 2017
pdfZR Ciosny (1*, N, P, L) - propozycje>>
 
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    czwartek, 07 września 2017
dg 026 mW pierwszych dniach wrze?nia, kolejny rok w tym samym miejscu malowniczej Dolinie Gawora (w?a?ciwie w miejscowo?ci Malichw w woj. opolskim), odby?y si? Mistrzostwa Polski Seniorw oraz Juniorw i M?odych Je?d?cw w Sportowych Rajdach Konnych. Niestety, pogoda nie sprzyja?a zawodnikom i koniom. Dzie? przed zawodami przez trasy przesz?a ulewa, a w dniu przejazdw m?czy?a trwaj?ca od rana m?awka. Mimo niesprzyjaj?cych warunkw, poziom sportowy konkursw mistrzowskich by? znacznie wy?szy ni? w zesz?ym roku (a przypomnijmy, ?e wtedy pogoda by?a po naszej stronie by?o sucho i s?onecznie), ale mogli?my te? ogl?da? wi?cej eliminacji (wszystkie z powodu kulawizny, ?adnej z przyczyn metabolicznych). Wed?ug relacji zawodnikw p?tle prowadz?ce przez rozmokni?te od deszczu ??ki i twarde ?wirwki sprawi?y, ?e trasa nale?a?a do trudnych technicznie.
Więcej…
 
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    piątek, 01 września 2017
Wyniki na bie??co mo?na ?ledzi? na stronie www.a-co.pl/wyniki/
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 89

Sponsorzy

amplus