Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

EndurancePL - sportowe rajdy konne
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    środa, 22 maja 2019
Wyniki zawodw w Bia?ce w maju.
pdfWyniki CEI
pdfWyniki CEN
Zdj?cia
 
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    wtorek, 30 kwietnia 2019
Wyniki z Zawodw Regionalnych i Towarzyskich w Zabajce 26-27.04
pdfwyniki zabajka 27.0.pdf
 
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    wtorek, 30 kwietnia 2019
Do pobrania i wydruku Ksi??eczka startw konia i Ksi??eczka startw zawodnika (kiedy? by?y obowi?zuj?ce)
Posiadanie ksi??eczki nie jest obowi?zkowe, ale warto gromadzi? sobie w jednym dokumencie histori? startw swoich i konia, zw?aszcza ?e s? one potwierdzane podpisem s?dziego i weterynarza.
Konia: pdfOkladka pdfcz.II pdfcz.III
Zawodnika: pdfksiazeczka_zawodnika

 
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    poniedziałek, 29 kwietnia 2019
Kalendarz Zawodw SRK 2019
5-6.04 Ciosny ZR
26-27.04 Zabajka ZR, ZT
3-4.05 Ciosny ZR
18-19.05 Bia?ka CEI1*, ZO L,P,N, 1*, ZT
7-8.06 Ciosny ZR
2-3.08 Ciosny ZR
16-17.08 Nowe Polichno ZR, ZT
29-31.08 ZO Zamek Kliczkw MPMK, MPS, MPMJiJ, ZO, Zawody CEI1*, CEI2**
6-7.09 SKJ Virtim Szar?at ZR, ZT, Egzamin na odznaki rajdowe
14-15.09 Micha?w ZR, ZT

World Endurance:
15-18.08 CH-EU-E 160 Euston Park UK
17-18.09 CH-M-YJ-E 120 Pisa San Rossore Italia
21-22.09 CH-M-YH-E 7YO Pisa San Rossore Italia
 
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    poniedziałek, 08 kwietnia 2019
Propozycje zawodw w Bia?ce:
pdfCEI Bia?ka
pdfCEN Bia?ka
 
Wpisany przez Andrzej Sanecki    niedziela, 24 lutego 2019
Przyznam, ?e rzadko zagl?dam na stron? PZJ, gdy? zbyt wielu informacji interesuj?cych rajdowcw na niej nie ma. Tym razem by?o inaczej. Z zaskoczeniem przeczyta?em notk? o odwo?aniu Komisji SRK. Si?gn??em do tekstu uchwa?y ciekaw jej uzasadnienia i przyczyn odwo?ania. Ciekawo?ci nie zaspokoi?em, bo to co przeczyta?em mo?na nazwa? uzasadnieniem tylko wtedy, gdy s?owoto opatrzy si? cudzys?owem. Lakoniczno??, oglnikowo?? i nierzetelno?? uzasadnienia uchwa?y wzmog?y tylko moje zainteresowanie. Co si? bowiem kryje pod okre?leniem trudna sytuacja w konkurencji SRK ?. Przecie? odk?d pami?tam, a obejmuje to okres ponad 15 lat, sytuacja w naszej konkurencji jest trudna, ale z przyczyn nie zawinionych przez kolejne komisje. Wszak we wspomnianym okresie nie opracowano wieloletniego programu rozwoju SRK, a bez takiego programu konsekwentnie realizowanego rajdy w Polsce pozostan? konkurencj? niszow?. I to w kraju znanym z hodowli koni arabskich.
Więcej…
 
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    piątek, 22 lutego 2019
Przez weekend 18-20 stycznia szkolili?my si? pod okiem naszych wspania?ych wyk?adowcw i egzaminatorw - Pani Gosi Kram, Pana doktora Bernarda Turka vel Benka oraz Pana Tomasza Tury. 10 osb uzyska?o uprawnienia s?dziowskie w SRK, trzy osoby odnowi?y licencje s?dziowskie w tej?e dyscyplinie a 14 osb zdoby?o odznaki rajdowe (5 z?otych, 1 srebrna i 8 br?zowych). Zago?cili?my na Zamku w Kliczkowie przybywaj?c z ca?ej Polski (5 zwi?zkw je?dzieckich: MAZ, LUB, MA?, DOS, SLA).
Więcej…
 
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    piątek, 22 lutego 2019
W dniach 29-31 sierpnia zapraszamy za CEI1*, CEI2*, MPS, MPJiMJ, MPMK, ZO, ZT do Kliczkowa. Dostali?my zielone ?wiat?o od Zarz?du PZJ i czekamy na pojawienie si? w kalendarzu PZJ i FEI.  Ania Krzesiewicz
 
Wpisany przez Andrzej Sanecki    niedziela, 27 stycznia 2019
Z listopadowej konferencji naszej dyscypliny wyjecha?em z mieszanymi uczuciami. Nie tylko nie powsta? chocia? wst?pny kalendarz zawodw w roku 2019,ale nie ustalono nawet miejsca i daty Mistrzostw Polski w 2019 roku. Na szcz??cie wkrtce okaza?o si?, ?e Pan Marek Tul po raz kolejny gotw jest zmierzy? si? z trudami zwi?zanymi z organizacj? tej najwa?niejszej w kraju imprezy rajdowej.
zd1 m
Do Doliny Gawora w Malichowie pierwszy raz trafi?em w 2016 roku. Przyjecha?em na Mistrzostwa Polski z pewnym wyprzedzeniem, gdy?, nie znaj?c miejsca i terenu, chcia?em si? z nimi zapozna? cho? pobie?nie przed startem. Zajechawszy na miejsce nie by?em wcale pewien, ?e dobrze trafi?em.
Tylko niewielkie tabliczki ze znakiem FEI i logo Doliny Gawora, nie od razu dostrze?one, podnios?y mnie nieco na duchu. Nieco, bo nie bardzo mog?em dostrzec miejsce, w ktrym zawody mia?y si? odby?, to jest zacz?? i sko?czy?. Co prawda widok stajni z rozk?adanych boksw ukrytej nieco za budynkami jakich? firm upewni? mnie, ?e to jednak tu, to kawa?ek ??ki przy tej stajni czy pastwisko po drugiej stronie drogi, nie pozwala?y wyobrazi? sobie, ?e to b?dzie miejsce zawodw CEI, w tym Mistrzostw Polski w Sportowych Rajdach Konnych.z2: Przekona? mnie wreszcie widok gotowego do jazdy pojazdu serwisowego
Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 89

Sponsorzy

amplus