Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Mistrzostwa w sezonie 2010

W roku 2010 czekaj? nas jak w ka?dym sezonie trzy g?wne imprezy rangi mistrzowskiej. Seniorzy b?d? rywalizowa? na ?wiatowych Igrzyskach Je?dzieckich, ktre zostan? rozegrane w Kentucky w USA 26 wrze?nia na dystansie 160 km. Juniorzy i M?odzi Je?d?cy (do 21 lat) spotkaj? si? na Mistrzostwach Europy w Kreuth w Niemczech na pocz?tku sierpnia i b?d? rywalizowa? na dystansie 120 km. Z kolei M?ode Konie tak jak w poprzednich latach zmierz? si? w Compiegne we Francji 21 sierpnia, dla koni 7 - letnich przewidziano dystans 130 km, a dla koni 8 - letnich 160 km.

W roku 2009 Polska by?a reprezentowana na wszystkich imprezach rangi mistrzowskiej, czyli na Otwartych  Mistrzostwa Europy w Asy?u (W?ochy),  Mistrzostwach  ?wiata M?odych Koni w Compiegne (Francja) oraz Mistrzostwach  ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw w Babolnej (W?gry). Na Mistrzostwa Europy Polska wystawi?a czteroosobow? reprezentacj?, ale ?adna z naszych par nie sko?czy?a dystansu. Cert dosiadany przez Kamil? Kart zosta? wyeliminowany na pierwszej bramce z powodu kulawizny, Beata Dzikowska jad?ca na Label du Magny zrezygnowa?a po drugiej p?tli, Mu-Zahrat dosiadana przez Kamil? Tobiasz zosta?a wyeliminowana z przyczyn metabolicznych na drugiej bramce, a Ester dosiadany przez Marcina Tobiasza odpad? na czwartej bramce z powodu kulawizny. W Mistrzostwach ?wiata M?odych Koni w kategorii koni 7-letnich na dystansie 130 km Polsk? reprezentowa? Artur Landau dosiadaj?cy francuskiej hodowli wa?acha czystej krwi Arfal Du Vivaris. Para ta zosta?a wyeliminowana na 2 bramce weterynaryjnej z powodu kulawizny. Na Mistrzostwach ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw w Babolnej na W?grzech Polsk? reprezentowa? Maciej Kosicki dosiadaj?cy wa?acha arabskiego Euroland. Para ta uko?czy?a konkurs na 47 miejscu z tempem 17,51 km/h, trac?c do zwyci?zcy 1 godzin? 29 minut.

W tym roku znw czekaj? na naszych reprezentantw trzy imprezy mistrzowskie.

?wiatowe Igrzyska Je?dzieckie

?wiatowe Igrzyska Je?dzieckie rozgrywane s? co cztery lata. Jest to impreza w randze Mistrzostw ?wiata, skupiaj?ca w jednym miejscu i czasie rywalizacje we wszystkich konkurencjach je?dzieckich.

Poprzednie Igrzyska Je?dzieckie zosta?y rozegrane w 2006 roku w Akwizgranie w Niemczech. Polsk?  reprezentowa?a jedna para - Marcin Tobiasz oraz Ester. Nasza para zosta?a wyeliminowana na 3 bramce (88 km) z powodu kulawizny konia.  Ta sama para reprezentowa?a nasz kraj na Igrzyskach Je?dzieckich w 2002 roku w Jerez, w Hiszpanii. Polska para odpad?a rwnie? na trzeciej bramce weterynaryjnej, zajmuj?c wwczas wysokie 7 miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

W 2006 roku, w Akwizgranie, triumfowa? Miguel Vila Ubach z Hiszpanii, startuj?cy na siwym wa?achu rasy shagya o imieniu Hungares. Tempo zwyci?skiej pary wynios?o  17.28 km/h. Srebny medal zdoby?a Verginie Atger na Kangoo d'Aurabelle (Francja), a br?z wywalczy?a Elodi Le Labourier na Sangho'Limousian (rwnie? Francja). Dru?ynowo zwyci??y?a Francja, przed Szwajcari? i Portugali?.

W zwi?zku z nowymi zasadami kwalifikacji do zawodw mistrzowskich, zdecydowanie zwi?kszaj?cymi wymagania oraz odleg?o?ci? dziel?c? nasz kraj i USA ci??ko ocenia? czy Polska na tegorocznych Igrzyskach Je?dzieckich b?dzie mia?a swoich reprezentantw na starcie rajdowego konkursu.

Mistrzostwa Europy Juniorw i M?odych Je?d?cw

Mistrzostwa Europy Juniorw i M?odych Je?d?cw podobnie jak M? i ME dla seniorw rozgrywane s? cyklicznie co dwa lata na przemian z Mistrzostwami ?wiata na dystansie 120 km. Polscy zawodnicy nie startowali nigdy w tych zawodach i je?eli w tym roku uda si? doko?czy? norm? kwalifikacyjn? parze Maciej Kosicki Euroland (brakuje im jednego konkursu CEI2*), to nale?y si? spodziewa? debiutu naszego reprezentanta na MEJiMJ.

Poprzednie MEJiMJ rozegrano Hiszpanii,  w miejscowo?ci Oviedo. Zawodnicy i konie zmagali si? w grzystym terenie ze 120 km dystansem. W sumie na starcie stan??o 65 par z 15 europejskich krajw. Do mety jako pierwsza dojecha?a para francuska: Lucie Marin na 9 - letniej klaczy czystej krwi arabskiej Lamiah El Oued (Magic Ould Mag - Yasminah/Kalim) w tempie 15,91 km/h. Srebrny medal przypad? w udziale rwnie? reprezentantce Francji, Andei Pulicani na 12 - letnim wa?achu p?krwi o imieniu Spiga (po ogierze arabskim Sham Lioso) - tempo 15,78 km/h. Trzecia do mety dojecha?a para reprezentuj?ca Belgie: Selena De Wasseige na 9 - letniej klaczy czystej krwi arabskiej Kalah Grey (Malik Ibn Galal - Efendoa/Djamal Pacha) - tempo 15,77 km/h. W klasyfikacji dru?ynowej z?oty medal przypad? reprezentacji Francji, srebro wywalczyli Belgowie, a br?z przypad? Szwajcarom.

Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni

Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni jak co roku zostan? rozegrane podparyskim Compiegne we Francji.  Konie 7 letnie wystartuj? na dystansie 130 km, a konie 8 letnie na 160 km. W roku 2009 w kategorii koni 7 - letnich, na dystansie 130 km triumfowa? je?d?ciec z Katartu Abugnail Faleh Nasser Saleh dosiadaj?cy klaczy czystej krwi arabskiej ORETTE DE TANUES (Keseroboy - Daisy du Cayrou/Dia Oua) - tempo 20,29 km/h. Druga by?a reprezentantka gospodarzy Virginia Atger dosiadaj?ca wa?acha czystej krwi arabskiej AZIM DU FLORIVAL (Czasar - Apis du Florival/Marengo Ibn Bagdad). - tempo 20,05 km/h Trzecie miejsce zaj??a Niemka Sabrina Arnold dosiadaj?ca klaczy czystej krwi arabksiej HOTSPUR OUARRA (Gengi - Fahdschi/Fahr) - tempo 20,05 km/h.
W kategorii koni 8 - letnich, na dystansie 160 km pierwsze miejsce zaj??a zawodniczka z Francji Laetitia Goncalves dosiadaj?ca wa?acha p?krwi arabskiej  NASDAK DE SOMMANT (Kasper d'Arques - Caccia/Vaguely's Son) - tempo 18,85 km/h. Drugie miejsce zdoby?a rwnie? Francuska, Sandrine Lance dosiadaj?ca klaczy czystej krwi NEFERTITI LARZAC (Said Lotois - Mahoud Fahdchoumi/Rumel El Masan) - tempo 18,85 km/h. Trzecie miejsce przypad?o reprezentantowi Brazylii Andre Vidiz dosiadaj?cemu czystej krwi MGICO ENDURANCE - tempo 18,62 km/h.
W sumie w kategorii koni 7 - letnich wystartowa?o 59 koni, a dystans uko?czy?o 37,  natomiast w kategorii koni 8 - letnich wystartowa?o 29, a uko?czy?o 15. W roku 2008 konie rywalizowa?y na krtszy dystansach (7-latki na 110 km, a 8 - latki na 140 km),  w 2009 roku, oprcz wyd?u?enia dystansw, zosta?o podniesione tempo minimalne do 14 km/h.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 22 lutego 2010
 

Sponsorzy

amplus