Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Mi?dzynarodowa Federacja Je?dziecka podczas spotkania w Buenos Aires (17 - 21 listopada) zatwierdzi?a nowe przepisy dyscypliny obowi?zuj?ce od 1 stycznia 2009 roku. Najwa?niejsze zmiany dotycz? nowej klasyfikacji dystansów. I tak zawody 1* b?d? rozgrywane na 80 – 119 km, 2* na 120 – 139, a 3* na 140 – 160 km.

 

 liczba gwiazdek
dystans w 1 dzie?
 dystans w 2 dni
 dystans w 3 dni i wi?cej
 4*  160 km i wi?cej
   
 3*  140 - 160 km
 90 - 100 km
 70 - 80 km
 2*  120 - 139 km
 70 - 89 km
 
1*
 80 - 119 km
   

 

 4 gwiazdki: Mistrzostwa Seniorów na dystansie minimum 160 km w ci?gu jednego dnia. Juniorzy i M?odzi Je?d?cy na dystansie 120 - 130 km w ci?gu jednego dnia.

 Jednak?e regionalne mistrzostwa, tylko w ramach Otwartych Mistrzostw, mog? mie? zmieniony dystans uwzgl?dniaj?cy lokalne warunki klimatyczne. Maksymalne t?tno na bramce weterynaryjnej: 64 ud/min, w ci?gu 20 minut.

 3 gwiazdki: Wszystkie konkursy na dystanse 140 - 160 km w ci?gu jednego dnia lub konkursy na dystansie 90 - 100 km przez dwa 2 dni,  lub konkursy 70 - 80 km przez 3 dni i wi?cej. Maksymalne t?tno na bramce weterynaryjnej: 64 ud/min, w ci?gu 20 minut.

 2 gwiazdki: Wszystkie konkursy na dystanse 120 - 139 km w ci?gu jednego dnia lub konkursy na dystansie 70 - 89 km przez dwa 2 dni. Maksymalne t?tno na bramce weterynaryjnej: 64 ud/min, w ci?gu 20 minut.

 1 gwiazdka: Wszystkie konkursy na dystanse 80 - 119 km w ci?gu jednego dnia. Maksymalne t?tno na bramce weterynaryjnej: 64 ud/min, w ci?gu 20 minut.

 Maksymalne t?tno na bramce weterynaryjnej na mecie: 64 ud/min, w ci?gu 30 minut.

Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    Ĺ›roda, 07 stycznia 2009
 

Sponsorzy

amplus