Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Nowe przepisy Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej

Logo FEIW dziale Przepisy - Przepisy FEI umie?cili?my wszystkie dokumenty dost?pne na witrynie internetowej Mi?dzynarodowej Federacjie Je?dzieckiej (FEI). Oprcz 7 edycji przepisw mi?dzynarodowych dost?pne s? m.in. regulacje przej?ciowe na sezon 2009 dotycz?ce kwalifikacji do Mistrzostw ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw 2009, ktre odb?d? si? w Babolnej na W?grzech i do Otwartych Mistrzostw Europy Seniorw 2009, ktre odb?d? si? w Asy?u we W?oszech, a tak?e przej?ciowezasadykwalifikacji je?d?cw i koni do zawodw CEI. Ciekawym dokumentem s? na nowo zdefiniowane przyczyny eliminacji wraz z obowi?zuj?cymiskrtami.

Przepisy FEI

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 10 stycznia 2009
 

Sponsorzy

amplus