Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Mistrzostwa w sezonie 2009
Spis treści
Mistrzostwa w sezonie 2009
Mistrzostwa ?wiata J/MJ
Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni
Wszystkie strony

ME 2009 - Asy?W rajdowym sezonie 2009 czekaj? nas trzy g?wne imprezy rangi mistrzowskiej. Seniorzy b?d? rywalizowa? w Otwartych Mistrzostwach Europy, ktre zostan? rozegrane w Asy?u we W?oszech 29 wrze?nia na dystansie 160 km. Juniorzy i M?odzi Je?d?cy (do 21 lat) spotkaj? si? na Mistrzostwach ?wiata w Babolnej na W?grzech 6 wrze?nia i b?d? rywalizowa? na dystansie 120 km. Z kolei M?ode Konie tak jak w poprzednich latach zmierz? si? w Compiegne we Francji 21 sierpnia, dla koni 7 - letnich przewidziano dystans 120 km, a dla koni 8 - letnich 140 km.

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy rozgrywane s? co dwa lata, naprzemiennie z Mistrzostwami ?wiata. Od kilku lat ME rozgrywane s? w formule otwartej dla zawodnikw z pozosta?ych kontynentw, co w praktyce umo?liwia po prostu start zawodnikom z Bliskiego Wschodu. Prowadzone s? cztery oddzielne klasyfikacje: indywidualna oraz dru?ynowa w formule otwartej dla wszystkich startuj?cych zawodnikw, a tak?e klasyfikacja indywidualna i dru?ynowa dla zawodnikw z Europy.

Poprzednie ME zosta?y rozegrane w 2007 roku w Barroca d'Alva w Portugalii. Polacy nie wzi?li w nich udzia?u. W otwartej klasyfikacji indywidualnej triumfowa? Mubarak Khalifa bin Shafaya ze Zjednoczonych Emiratw Arabskich na koniu Zakah Zahara, ktry p?niej straci? z?oty medal z powodu pozytywnego wyniku badania dopingowego konia. Po weryfikacji wynikw na podium stan?li sami Europejczycy. Z?oto przypad?o francuskiej parze Jean Philippe Frances - Hanaba Du Bois (tempo 19,077 km/h). Srebro wywalczy? Hiszpan Juame Punti Dachs na koniu Elvis Hab (tempo 19,074 km/h). Br?z natomiast zdoby?a Hiszpanka Maria Alvarez Ponton na koniu Nobby, ktra prywatnie jest ?on? srebrnego medalisty. Co ciekawe para ta w tegorocznych Mistrzostwach ?wiata rozegranych w Malezji zaj??a pierwsze miejsce.  Nagrod? Best Condition przyznano klaczy Hanaba Du Bois.  Dru?ynowo natomiast zwyci??y?a ekipa Francji, druga by?a dru?yna Bahrainu, a trzecia Hiszpanii. W klasyfikacji "europejskiej" trzecie miejsce przypad?o ekipie Szwajcarii.

Tegoroczne ME zostan? rozegrane w Asy?u - w?oskim mie?cie le??cym na po?udniowy wschd od Perugii. Z powodu grzystego ukszta?towania terenu nale?y spodziewa? si?, ?e b?d? ta trudne i wymagaj?ce zawody. Potwierdzi? to rozegrany tam w czerwcu zesz?ego roku w ramach zawodw CEI konkurs na 160 km, ktry z 47 startuj?cych par uko?czy?o tylko 18. Zwyci??y?a w nim reprezentantka gospodarzy Simona Garatti na koniu Z'Tadore Al Maury w tempie 15,231 km/h. 14 miejsce w tym konkursie zaj??a Beata Dzikowska na Cyrylu z KJ Champion ?d? (tempo 12,795 km/h). Druga z Polek -  Olga Ciesielska dosiadaj?ca Shanokka nie uko?czy?a dystansu w powodu kulawizny konia.Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 12 stycznia 2009
 

Sponsorzy

amplus