Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Mistrzowie Polski
Mistrzowie Polski PDF Drukuj Email


I Nieoficjalne MP Bia?ystok 1989 r. 2 x 100 km
1. Jerzy P?achecki Zoosfera xo 12,333 km/h
2. Ma?gorzata Roszkowska Gujana wlkp 12,320
3. Ma?gorzta Maciejewska Dagny xo 12,24

I MP Bia?ystok 1990 r. 2 x 100 km
1. Aleksandra Szulen Horror xo 15,46 km/h
2. Wojciech Kowalik Alahar oo 15,07
3. Jerzy Urba?ski Albat oo 14,86

II MP Rabe 1991 r. 120 km - nie uko?czono dystansu

III MP Rabe 1992 r. 120 km
1. Jerzy Urba?ski Alahar oo 11,9 km/h
2. Ryszard Zieli?ski Kawsier acha?-tek 11,9 km/h
3. Piotr Sta?czuk Ordon oo 11,9 km/h

IV MP Mi?ki 1993 r. 161 km
1. Jerzy Urba?ski Alahar oo 12,47 km/h
2. Witalis Niko?ajuk Rejs k?usak 12,09
3. Mariusz Li?kiewicz Faktor oo 11,44

V MP Mi?ki 1994 r. 160 km
1. Witalis Niko?ajuk Rejs k?usak 14,74 km/h
2. Wojciech Kowalik Trap oo 14,74
3. Joanna Ostrowska Elekt oo 12,89

VI MP Mi?ki 1995 r. 140 km
1. Stanis?aw Rycerz Herb oo 14,41 km/h
2. Tomasz Burzy?ski Wid?ak xx 14,41
3. Witalis Niko?ajuk Rejs k?usak 13,81

VII MP Mi?ki 1996 r. 140 km
1. Stanis?aw Rycerz Herb oo 14,89 km/h
2. Rafa? Ciesielski Hopsanka xo 14,89
3. Krystyna Romszycka Elekt oo 13,54

VIII MP Kierzbu? 1997 r. 140 km
1. Tomasz Tura Soner xx 13,57 km/h
2. Rafa? Ciesielski Hopsanka xo 13,25
3. Renata Burzy?ska Wid?ak xx 12,93

IX MP M?ynary-Zastawno 1998 r. 160 km
1. Witalis Niko?ajuk Rejs k?usak 15,05 km/h
2. Jaros?aw Witkowski Gongor oo 15,05
3. Tomasz Tura Soner xx 14,06

X MP Promnice 1999 r. 162,4 km
1. Kajusz Krzemienicki Nenufar oo 15,47 km/h
2. Jacek Tura Bohun 15,44
3. J?drzej Tura Walc oo 15,18

XI MP Krakw 2000 r. 142 km
1. Joanna Sawko Bajus oo 12,72 km/h
2. Tomasz Tura Czenhar k?usak 12,33
3. J?drzej Tura Walc oo 11,83

XII MP ?d? 2001 r. 143 km
1. Les?aw Ga?ka Bajus oo 16,92 km/h
2. Patrycja Nowak Artbi oo 16,92
3. Tomasz Tura Soner xx 15,36

XIII MP Koczek 2002 r. 2 x 100 km
1. Kamila Kart Elban oo 20,36 km/h
2. Marcin Tobiasz Ester oo 20,35
3. Aleksandra Czernek Wiatrak oo 19,22

XIV MP Koczek 2003, 160 km I MP Juniorw Koczek 2003, 120 km
1. Marcin Tobiasz Ester oo 14,49 km/h 1. Olga Ciesielska Astonia wlkp 16,01 km/h
2. Maria W?growska Bajus oo 14,49 2 Mateusz Wichrowski Wiatrak oo 14,90
3. Patrycja Bereznowska Artbi oo 14,07 3. Maciej Kacprzyk Elewator oo 12,40

XV MP Koczek 2004, 160 km I MP Juniorw i M?odych Je?d?cw Koczek 2004, 120 km
1. Kamila Urba?czyk Ewing oo 12,36 km/h 1. Sebastian Sakowicz El Vis oo 16,01 km/h
2. - - - 2. Katarzyna Wikarek Silvano xx 14,22
3. - - - 3. - - -

XVI MP Warka 2005, 160 km II MP Juniorw i M?odych Je?d?cw Warka 2005,. 120 km
1. S?awomir Kosicki Asan xo 13,96 km/h 1. Patryk Wujek Ebulio oo 15,88 km/h
2. Andrzej Piwnicki Nomina? oo 13,48 2. Katarzyna Wikarek Silvano xx 14,76
3. Tomasz Tura Bohun 11,65 3. Kamila Kart Cert oo 14,71

XVII MP Warka 2006, 160 km

III MP Juniorw i M?odych Je?d?cw Warka 2006, 120 km

1. Marcin Tobiasz Ester oo 12,79 km/h 1. Agata Siczek Forum 12,75 km/h
2. Kamila Kart Cert oo 11,15 2.
3. 3.


XIX MP Warka 2008, 160 km

IV MP Juniorw i M?odych Je?d?cw

Ku?nia Nowowiejska 2008 , 120 km

1.Kamila Kart
Cert oo
15,11 km/h
1.Anna Tarnowska
Bader oo
14,50 km/h
2.2.
3.3.

 

 

 

 

 

 

Zestawienie za lata 1990-2001 opracowa?a Ewa Szarska
Pozosta?e zestawienia opracowa? Zbigniew Kacprzyk

Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    wtorek, 20 stycznia 2009
 

Sponsorzy

amplus