Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Ostatniego tygodnia w Europie odby?y si? dwie imprezy rajdowe najwy?szego formatu Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni w Brukseli, oraz konkurencyjne zawody w Euston Park, ktre zgromadzi?y na starcie 4 konkursw niebagateln? liczb? ponad 300 koni.
Brussels Equestrian Endurance Masters
17 sierpnia 2017 w Brukseli w Mistrzostwach Europy w na dystansie 160 km wzi??o udzia? 68 koni, uko?czy?o 33. Mimo, ?e mia?y w nich wzi?? udzia? 3 polskie pary (Maja/Krzysztof Wojtecki, Zbrucz/Beata Szlezyngier-Jagielska i For Ferro/Kamila Kart), ostatecznie na starcie stan??a tylko ta ostatnia, a dwie pozosta?e zameldowa?y si? na zawodach rozgrywanych w Anglii. Wracaj?c do Brukseli Kamila Kart osi?gn??a w tych zawodach doskona?y wynik, ktry pozwoli? jej si?gn?? po 5-te miejsce. Ko?, na ktrym startowa?a For Ferro, to m?ody, 8-letni wa?ach czystej krwi arabskiej, na sta?e trenuj?cy w Hiszpanii w teamie Jaume Puntiego (Mistrza ?wiata z poprzedniego roku i Mistrza Europy z roku 2015). Kamila to klasowa zawodniczka, nale??ca do w?skiego grona je?d?cw ELITE (do ktrego przepustk? jest uko?czenie w karierze 10 startw na poziomie CEI 3*). Na co dzie? trenuje w?rd najlepszych zawodnikw rajdowych zarwno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak i w Hiszpanii. Nie jest to jej pierwszy tak wysoki wynik w roku 2013 podczas Mistrzostw Europy w czeskim Most si?gn??a po trzecie miejsce. Kamila zaczyna?a swoj? karier? rajdow? w Polsce, trenuj?c w KJ Champion k. ?odzi. Na swoim koncie ma 2 z?ote, 1 srebrny oraz 1 br?zowy medal Mistrzostw Polski. Gratulujemy i ?yczymy kolejnych sukcesw!
W Mistrzostwach Europy I miejsce zaj??a reprezentantka Niemiec Sabrina Arnold na 10-letnim koniu Tarzibus (wnuku micha?owskiego Zulusa / Palas), z pr?dko?ci? 22,531 km/h, prawie 20 min przed finiszuj?cym na drugim miejscu Alexem Luque (Hiszpania) na klaczy Calandria PH i zdobywc? trzeciego miejsca Angelem Soy Coll (rwnie? Hiszpania) na Tonik de Becherel. 11-letnia Calandria PH potwierdzi?a swoj? wybitn? klas? jest to jej drugi srebrny medal w imprezie takiej rangi po tym w M? Samorin zesz?ego roku. W poprzednich Mistrzostwach Europy (Samorin 2015) zaj??a natomiast 4-te miejsce. Tonik de Becherel to natomiast wierzchowiec, na ktrym Kamila Kart w zesz?ym roku uko?czy?a M? Samorin na miejscu 15.
W klasyfikacji dru?ynowej po z?oto si?gn??a dru?yna Hiszpanii, przed W?ochami i Szwecj?.
Dwa dni po Mistrzostwach Europy rozegra?y si? Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni w kategorii koni 7-letnich. Spo?rd bardzo ma?ej liczby startuj?cych (jak na imprez? tej rangi) - jedynie 36 koni, uko?czy?o 12.
Zwyci?stwo ponownie nale?a?o do Sabriny Arnold, ktra na koniu Tammam La Lizonne wykr?ci?a pr?dko?? 20,481 km/h, czym potwierdzi?a, ?e Bruksela w tym tygodniu zdecydowanie nale?a?a do niej. Drugie miejsce zaj??a belgijka Elisabeth Hardy na Adir Folie, natomiast trzecie Ana Barbas z Portugalii na Fuico.
Powodw niskiej frekwencji w Brukseli mo?e by? wiele. Na d?ugo przed zawodami pojawia?y si? zastrze?enia co do bezpiecze?stwa tras oraz bramek weterynaryjnych po?o?onych na asfaltach. Jednak?e niebagatelny wp?yw na liczb? zawodnikw na pewno mia?y konkurencyjne zawody rozegrane w angielskim Euston Park.
UK Endurance Masters
Podczas startw w Anglii 19 sierpnia 2017 Polsk? reprezentowa?y 4 pary 2 w CEI 2* (Maja/Krzysztof Wojtecki i Bossan/Martyna Kami?ska), oraz 2 w CEI 1* (Zbrucz/Beata Szlezyngier-Jagielska i Falkor/Katarzyna K?osek). By?o jednak wi?cej Polskich akcentw.
Nale?y jednak zacz?? od tego, co przyci?gn??o tak du?? liczb? startuj?cych (ponad 300 par). Mianowicie koszt transportu (do 1500 euro), przeprawy promowej, wpisowego i boksu pokrywa? sponsor zawodw. Ponadto, ka?dy kto uko?czy? zawody dostawa? 1000 euro, a dla pierwszych 5 koni w ka?dym konkursie i dla zdobywcw Best Condition by?y dodatkowe nagrody finansowe.
W najwy?szym konkursie CEI 3* uko?czy?y tylko 13 spo?rd 40 startuj?cych koni. Bra?a w nich udzia? polskiej hodowli Eskallonia (2007, Etnodrons Psyche Edissa / Europejczyk, hod. E. Iwanicka). Niestety, nie uko?czy?a zawodw.
W konkursie CEI 2* (54 spo?rd 110 koni uko?czy?o) ko? Fagor (2010, FS Bengali Freska / Emigrant, hod. Czes?aw Witko) pod zawodnikiem reprezentuj?cym Zjednoczone Emiraty Arabskie (Mohd Ahmad Mohd Ghanim Al Marri) zaj?? 3-cie miejsce z pr?dko?ci? 25,32 km/h. Reprezentuj?ca Polsk? juniorka Martyna Kami?ska na koniu Bossan (2011, Esturion Bossa Nova / Grafik, hod. Czes?aw Witko) finiszowa?a na 47. pozycji z pr?dko?ci? 14,53 km/h. By? to pierwszy start zawodniczki w konkursie CEI 2*. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne starty!
Krzysztof Wojtecki na klaczy Maja nie uko?czy? zawodw (eliminacja podczas obowi?zkowej re-kontroli po 3-ciej p?tli). Eliminacja dotkn??a rwnie? polskiej hodowli konia Habron Szagya (m?p, 2009, Hebab Habra / Agro) biegn?cego pod flag? Bahrajnu oraz konia Czartowczyk (2009, M?ciwoda Cewa / Pers, hod. Krzysztofa Czarnoty) pod zawodnikiem z USA.
Na juniorskim dystansie 120 km (19/40 koni uko?czy?o) polskiej hodowli Ebory (2009, Sanadik El Shaklan Ebora / Ekstern, hod. SK Micha?w) pod zawodnikiem z UAE (Saeed Abdulla bin Huzaim) przybieg? pi?ty (21,5 km/h), a klacz Kamilcia (m?p, 2009, M?ciwoda Kaba?a / Korsarz) sko?czy?a na 19. miejscu (13,) pod reprezentantem Kuweitu (Talal Almutairi).
Konkurs CEI 1* uko?czy?y obie polskie zawodniczki Beata Szlezyngier-Jagielska na koniu Zbrucz (2007, Ekstern Zgadula / Fawor, hod. St. Roch Arabians) na miejscu 47. (16,66 km/h) i Katarzyna K?osek na koniu Falkor na miejscu 89. (13,93 km/h). Gratulacje!
Troch? szkoda, ?e nie uda?o si? wystawi? polskiej dru?yny w Mistrzostwach Europy. Mam nadziej?, ?e w ko?cu przyjdzie na to czas i Polska si?gnie po ten wymarzony, co najmniej br?zowy medal (na ktry ka?dego roku po analizie wynikw dru?ynowych mamy realne szanse). Mo?e nie na WEG w przysz?ym roku (wyjazd do USA mo?e stanowi? spor? przeszkod? finansow? dla polskich zawodnikw), ale za 2 lata b?d? kolejne Mistrzostwa Europy i kolejna szansa. Oby uda?o si? j? dobrze wykorzysta?!
Kolejne du?e zawody w tym roku to Mistrzostwa ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw we w?oskim Valeggio sul Mincio 22-24 wrze?nia. Zapowiada si? w nich udzia? reprezentantki Polski. Trzymamy kciuki!
Wyniki zawodw w Euston Park dost?pne na stronie http://tawqeet.ae/
Izabela Dra?ba
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    poniedziałek, 21 sierpnia 2017
 

Sponsorzy

amplus