Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Szkolili?my rajdowo na Zamku w Kliczkowie
Szkolili?my rajdowo na Zamku w Kliczkowie PDF Drukuj Email
Przez weekend 18-20 stycznia szkolili?my si? pod okiem naszych wspania?ych wyk?adowcw i egzaminatorw - Pani Gosi Kram, Pana doktora Bernarda Turka vel Benka oraz Pana Tomasza Tury. 10 osb uzyska?o uprawnienia s?dziowskie w SRK, trzy osoby odnowi?y licencje s?dziowskie w tej?e dyscyplinie a 14 osb zdoby?o odznaki rajdowe (5 z?otych, 1 srebrna i 8 br?zowych). Zago?cili?my na Zamku w Kliczkowie przybywaj?c z ca?ej Polski (5 zwi?zkw je?dzieckich: MAZ, LUB, MA?, DOS, SLA).
Jeste?cie fantastyczni !!! Najlepsi !!! Bardzo WAM wszystkim dzi?kuj? za ?wietn? atmosfer?, za powa?ne podej?cie do tematu i egzaminw, za wszystkie pytania i poruszone w?tki, za ?arty i za WAS ca?ych !!! Dzi?ki dyrekcji Zamku Kliczkw oraz ca?ej za?odze oraz Jesionkowi :) za wsparcie. Widzimy si? na mi?dzynarodowych zawodach w sportowych rajdach konnych w sierpniu 2019 r.
Do zobaczenia - kierownik kursu Anna Krzesiewicz

kurs-1
kurs-2
kurs-3
kurs-4
kurs-5
kurs-6
kurs-7

Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    piątek, 22 lutego 2019
 

Sponsorzy

amplus