Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

23.11.2019 w SGGW w Warszawie w bibliotece PTNW (Klinika Ma?ych Zwierz?t - ul. Nowoursynowska 159 c) godz.10.00 odb?dzie si? szkolenie licencyjne dla S?dziw Sportowych Rajdw Konnych (Zapraszamy te? wolnych s?uchaczy).
Wp?aty na konto 150 z?
Konto Bankowe Warszawsko-Mazowieckiego Zwi?zku Je?dzieckiego:
PKO BP S.A.: 40 1440 1299 0000 0000 1086 0927
Wyk?adowca: Pawe? Kleszcz
Organizuje W-MZJ przy wsp?pracy z Sekcj? Fizjologii i Patologii Konia PTNW
Info 601227928
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    wtorek, 19 listopada 2019
 

Sponsorzy

amplus