Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Egzaminy na odznaki PZJ
Serdecznie zapraszam po raz kolejny na egzaminy na br?zow?, srebrn? i z?ot? odznak? rajdow? PZJ. Egzaminy odb?d? si? 13 wrze?nia 2020 roku, w niedziel?, w czaruj?cej scenerii zamkowej w bardzo urokliwym miejscu na mapie Polski. Mi?a atmosfera i niezapomniane wra?enia gwarantowane.
http://artemor.pzj.pl/

Koszt egzaminw:
- br?zowa odznaka - 120 z?
- srebrna odznaka - 180 z?
- z?ota odznaka - 200 z?
(obowi?zuje przedp?ata w wysoko?ci 100 z? na numer konta, ktry b?dzie podany wraz ze szczeg?owym harmonogramem egzaminw w mailu potwierdzaj?cym otrzymanie zg?oszenia o uczestnictwie).
Termin zg?osze? - 3 wrze?nia 2020 roku.

Wymagania egzaminacyjne na br?zow? odznak?:
- cz??? praktyczna m.in. jazda konna na uje?d?alni/placu (ruszanie ze stj, zatrzymanie i cofanie, jazda st?pem, poprawne przej?cie do k?usa i galopu, trzymanie rwnowagi oraz zachowanie p?ynno?ci tych chodw, zademonstrowanie prawid?owego p?siadu (lub dosiadu odci??aj?cego) w k?usie i galopie, ocena dosiadu je?d?ca z zachowaniem odpowiedniej rwnowagi, ocena kontroli nad koniem w czasie jazdy. Komisja ocenia poprawno?? dosiadu je?d?ca oraz kontrol? sprawowan? nad koniem podczas jazdy).
Zwolnieni z egzaminu praktycznego s? zawodnicy, ktrzy uko?czyli konkurs klasy L podczas zawodw.
- cz??? teoretyczna - rozmowa. Mo?na posi?kowa? si? pytaniami zamieszczonymi na stronie PZJ (od 1 do 276, obligatoryjnie pytania od 261 do 276).

Wymagania egzaminacyjne na srebrn? odznak?:
- cz??? praktyczna - automatycznie zaliczona przez zawodnikw, ktrzy uko?czyli konkurs zgodnie z zasadami klasy P podczas zawodw.
- cz??? teoretyczna - pdfhttp://pzj.pl

Wymagania egzaminacyjne na z?ot? odznak?:
- cz??? praktyczna - automatycznie zaliczona przez zawodnikw, ktrzy uko?czyli konkurs zgodnie z zasadami klasy N podczas zawodw.
- cz??? teoretyczna - pdfhttp://pzj.pl

Istnieje mo?liwo?? wypo?yczenia na miejscu konia do egzaminu praktycznego na br?zow? odznak?.

Organizatorowi zale?y na przyjacielskiej atmosferze i dobrych relacjach wzajemnych ?rodowiska rajdowego w zwi?zku z czym godziny rozpocz?cia i zako?czenia egzaminw na t? chwil? s? orientacyjne. Postaramy si? dopasowa? do Pa?stwa w miar? mo?liwo?ci i potrzeb.

Przydatne linki:

pdfhttp://pzj.pl/ - pytania br?zowa rajdkowa

pdfhttp://pzj.pl/ - regulamin

pdfhttps://www.pzj.pl - pytania_srebrna_rajdowa.pdf

pdfhttps://www.pzj.pl - pytania_zlota_rajdowa.pdf

Zatem serdecznie zapraszamy wraz z komisj? egzaminacyjn? i ?yczymy zaliczenia brakuj?cych konkursw w przededniu egzaminw na naszych zawodach w Kliczkowie.
Miedzynarodowe zawody w sportowych rajdach konnych

Mail do zg?osze?: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon kontaktowy: 603499848
Do mi?ego zobaczenia - Ania Krzesiewicz
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    czwartek, 16 lipca 2020
 

Sponsorzy

amplus