Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

B?d?my bezpieczni
B?d?my bezpieczni PDF Drukuj Email
Szanowni Pa?stwo,
ze wzgl?du na panuj?cy stan pandemii oraz w trosce o dba?o??, bezpiecze?stwo i zdrowie naszej za?ogi oraz innych go?ci i odwiedzaj?cych, prosimy aby wszyscy osoby wykazuj?ce symptomy przezi?bienia lub grypy wstrzymali si? od przyjazdu do Zamku Kliczkw i Folwarku Ksi???cego.

Dyrekcja Zamku Kliczkw zastrzega sobie prawo do odmwienia ?wiadczenia wszelkich us?ug (Hotel, Thalgo SPA, restauracja, kawiarnia, Stajnia Ksi???ca i inne us?ugi towarzysz?ce) osobom, ktre b?d? przejawia? symptomy przezi?bienia lub grypy, takie jak kaszel, katar b?d? podwy?szona temperatura cia?a, dotyczy to zarwno osob doros?ych jak i dzieci.

Prosimy o uszanowanie powy?szego. B?d?my bezpieczni razem.

Z powa?aniem,
Pawe? Grski
Zamek Kliczkw Sp. z o.o.
Kierownik operacyjny
Tel. 507-960-041
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    poniedziałek, 27 lipca 2020
 

Sponsorzy

amplus