Nowy Regulamin Dyscypliny
Nowy Regulamin Dyscypliny Drukuj

Dzi? na stronie Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego zosta?  opublikowny Regulamin dysycypliny Sportowe Rajdy Konne obowi?zuj?cy od dnia 12 kwietnia 2011r.

Regulamin dysycpliny Sportowe Rajdy Konne

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziaƂek, 18 kwietnia 2011