Beata Szlezyngier-Jagielska nowym menad?erem dyscypliny
Beata Szlezyngier-Jagielska nowym menad?erem dyscypliny Drukuj

Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego na zebraniu w dniu 29.01.2015 roku zatwierdzi? kandydatur? Beaty Szlezyngier-Jagielskiej na Przewodnicz?cego Komisji Menad?era Sporotwych Rajdw Konnych.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 02 lutego 2015