Drukuj
tomasz tura mNowym Mened?erem-Przewodnicz?cym Komisji Sportowych Rajdw Konnych zosta? Pan Tomasz Tura (pdfprotok? z posiedzenia Zarz?du PZJ).

Tomasz Tura - nowy Mened?er SRK

Od zawsze zwi?zany z rajdami. Wieloletni zawodnik - 12 lat w Kadrze Polski, 5 medali Mistrzostw Polski, dwukrotne uczestnictwo w Mistrzostwach ?wiata (Dubaj i Compiegne), zwyci?stwo w Pucharze Europy Centralnej (CEEC).
Jako trener: najwi?ksza liczba zawodnikw w Kadrze Narodowej - Juniorw i Seniorw. Najwi?cej koni startuj?cych na poziomie 160km. Zwyci?stwo zawodnika w Pucharze Europy Centralnej w 2004 (Marek Zaj?c).
Jako dzia?acz ?l?skiego Zwi?zku Je?dzieckiego - 16 lat w Zarz?dzie Zwi?zku (przez ten czas Delegat ?ZJ na zjazdy PZJ), w tym 12 lat jako wiceprezes do spraw sportu. S?dzia II klasy w skokach przez przeszkody.

Konferencja Sportowych Rajdw Konnych zosta?a zaplanowana na 21. pa?dziernika 2017r. (sobota). Miejsce oraz program Konferencji zostan? podane wkrtce.
Wpisany przez Iza Dra?ba    poniedziałek, 02 października 2017