Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

EndurancePL - sportowe rajdy konne
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 10 kwietnia 2015
Zapraszamy do zapoznania sie ze zaktualizowanym kalendarzem zawodw. Dost?pne s? ju? propozycje Zawodw Regionalnych w Gieniuszach (15-17 maja br.).
Jednocze?nie prosimy organizatorw zawodw o informacj? o ewentualnych korektach.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 01 kwietnia 2015
Rwnolegle z konkursami amatorskimi w ramach Pucharu Ma?opolski w Towarzyskich Rajdach b?d? rozgrywane zawody regionalne z konkursami od klasy LL do 1* - w zale?no?ci od zg?osze? zawodnikw je?d??cych sportowo.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 01 kwietnia 2015
Zapraszamy do zapoznania si? z propozycjami pierwszych w sezonie 2015 Zawodw Regionalnych, ktre zostan? rozegrane w dniach 10-11 kwietnia br., w Ciosnach, w Klubie Je?dzieckim Champion.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 13 marca 2015

W dniu 25 lipca 2015 r. na Ranczu Sidmy ko? w B?otnicy zostan? rozegrane Zawody Amatorskie pod nazw? "Pierwszy Dolno?l?ski Rajd D?ugodystansowy". Organizatorzy przewiduj? konkursy w klasach LL (19 km) oraz L (38 km).

 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 07 marca 2015
Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania si? z nowym Regulaminem Dyscypliny, obowi?zuj?cym od 1 marca br. Zmiany dotycz? m.in. przywrcenia Zawodw Oglnopolskich i Regionalnych, zamiast Zawodw Krajowych.
Jednocze?nie prosimy organizatorw zawodw o informacje dotycz?ce rangi planowanych imprez w celu aktualizacji kalendarza zawodw na stronie endurance.pl.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 15 lutego 2015

Rozpoczeli?my uzupe?nianie Kalendarza zawodw 2015. Prosimy organizatorw zawodw o kontakt i informacj? o ewentualnych korektach oraz zg?oszeniach planowanych imprez.

 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 08 lutego 2015
Spotkanie Organizatorw Drugiego Pucharu Ma?opolski w Towarzyskich Rajdach Konnych odby?o si?, dzi?ki uprzejmo?ci p. Jerzego Rachwa?a, w jego przytulnej kawiarence na Zarabiu w My?lenicach, w dniu 31 stycznia 2015 roku.
Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 02 lutego 2015

Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego na zebraniu w dniu 29.01.2015 roku zatwierdzi? kandydatur? Beaty Szlezyngier-Jagielskiej na Przewodnicz?cego Komisji Menad?era Sporotwych Rajdw Konnych.

 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 26 stycznia 2015

Trawaj? prace powo?anych przez Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego Komisji ds. konkursw ofert na stanowiska Przewodnicz?cych Komisji - Menad?erw konkurencji. Aplikacj? w odpowiedzi na og?oszony konkurs na stanowisko Menad?era Rajdw wys?a?a jedna osoba - Beata Szlezyngier-Jagielska.
Zgodnie z przyj?tym harmonogramem, w poniedzia?ek 2 lutego br. Zarz?d poda do publicznej wiadomo?ci nazwiska Menad?erw poszczeglnych konkurencji je?dzieckich.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 17 z 89

Sponsorzy

amplus